Agidens installeert satellietkantoren

 

Brasschaat – Om in te spelen op de problematiek betreft mobiliteit rond Antwerpen die in de toekomst nog erger zal worden, werden er op de Campus Coppens te Brasschaat satellietkantoren geïnstalleerd. Per kantoorruimte (5 in totaal) kunnen een 6-tal medewerkers tewerkgesteld worden in een aangename, groene en vooral filevrije omgeving. Eerste Schepen Dirk de Kort is zeer tevreden met dit initiatief: “We staan allen meer en meer in de file, het percentage is zelfs met 20% gestegen. De prognoses zijn niet rooskleurig, daarom moeten we er iets aan doen. Creatieve maatregelen dringen zich op en daarom heeft Agidens het initiatief genomen om op de prachtige site van de Campus Coppens de nodige kantoorruimten te voorzien. Het is een flex-werkplek voor 48 werknemers. Zo krijgen deze een aangename werkplek dicht bij huis”. Agidens is een automatiseringsbedrijf met een 600-tal medewerkers waarvan een 460 in België. Mobiliteit staat voorop om zoveel mogelijk het fileprobleem op te lossen. Fietsen en flexen gaan perfect samen.