Overleden Maria Teysen-Rolis – Kapellen

Maria Teysen-Rolis, weduwe van de heer René Cuyvers, overleed te Kapellen op 10 juli 2018. Zij werd geboren te Antwerpen op 21 september 1927. De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 14 juli 2018 om 12 uur in de parochiekerk Sint-Jacobus, Kerkplein te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 11.30 uur, in de kerk. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Kapellen, gelegen aan de Oude Heidestraat.
Rouwadres: Familie Maria Teysen-Rolis p/a Christophe Bruyneel Uitvaartverzorging, Korte Vredestraat 1 bus 1 – 2950 Kapellen.