Handhaving snelheid in zone 30

In de zitting van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo, van 25 juni, kwam de zone 30 tweemaal aan bod. Eerst besprak de districtsraad de uitbreiding van de zone 30 “Kern Zandvliet” en keurde deze goed. Op deze manier wordt duidelijk de zone 30 afgebakend. Maar elke verkeersingreep heeft maar effect als er ook controle is en daarom stelde Marc Maes (N-VA) hierover een vraag aan de bevoegde schepen.

In maart 2015 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen goed. Onder de noemer ‘Speerpunten’ worden acties opgesomd waaraan het stadsbestuur de komende jaren zal werken op het eigen grondgebied en binnen de eigen bevoegdheden. Eén van die ‘Speerpunten’ is het versneld uitrollen van grote, aaneengesloten zone 30-gebieden in woonwijken.
“Door de invoering en uitbreiding van de zone-30 straten wordt voldaan aan de behoefte naar verkeersveilige straten in ons district,” aldus Marc Maes. “Jammer genoeg schijnt niet elke automobilist rekening te willen houden met de toch wel duidelijk aangegeven ZONE 30 aanduidingen. Toegegeven, 30 kilometer per uur is wel erg traag, zeker als je van de autostrade komt, en deze snelheidsbeperking vereist dan ook concentratie én discipline van de verkeersdeelnemers. Niet alleen van auto’s maar ook vrachtwagens, openbaar vervoer en vaak lawaaierige gemotoriseerde tweewielers. In het verleden werden reeds snelheidsmetingen uitgevoerd zo blijkt, maar echte controle is er nauwelijks.”

Marc Maes vroeg op de zitting welke de resultaten zijn van die metingen in Berendrecht en Zandvliet. “En kan het district kan aandringen op strikte handhaving, door politie of overheid, van de snelheid in Zone 30? Zo wordt een krachtig signaal gegeven dat ons district de veiligheid van zijn bewoners prioritair vindt,” aldus Maes.

In zijn antwoord meldde Carl Geeraerts, voorzitter van het districtscollege, die zijn (verontschuldigde) collega Rudi Sempels verving, dat er met het districtscollege een collegiale brief naar het stadsbestuur zal vertrekken, met daarin de vraag om de resultaten van de snelheidsmetingen en een strikte handhaving van zone 30.

2 reacties

 • Daar heb je gelijk in ,snelheid is veel te hoog daar.
  Ook in de putsebaan is het een ramp,vooral snelheid en de bussen van de de lijn is het een ramp.
  De verkeersstroom daar is gewoon te veel voor die ouderwetse putsebaan,geluidsoverlast en elke dag ruzie ,bussen kop tegen kop,aanrijdingen tegen geparkeerde wagens,scheuren in de huizen door de bewegende betonplaten,voegen van de betonbaan,enz enz.
  Ik snap niet dat Bezali daar iets aan doet.
  Maak de putsebaan enkel richting ?en vernieuw die baan of straat,gewoon een rampbaan.

  Met vriendelijke groeten
  Bewoner van de putsebaan

 • Elly Van de Zande van Dooren

  Sorry maar er word weinig gevolg gegeven aan de snelheid 30 km in de bebouwde kom In de Ruytermansweg vliegen de auto’s en bussen voorbij Dat bordje en de signalisatie op de grond word geen gevolg aan gegeven Jammer !!!!