Bedrijfsleiders KMO-zone Bosduin vragen openbaar vervoer

Op de KMO-zone Bosduin, aan de Essensteenweg, zijn meer dan vijftig bedrijven gevestigd, samen goed voor meer dan 450 arbeidsplaatsen. Woordvoerder Frank Van Bouwel van het gelijknamige kranenbedrijf, vraagt steun aan het Kapelse gemeentebestuur om openbaar vervoer in te leggen tussen de bedrijvenzone en het centrum van Kapellen of Kalmthout.

Kleine bedrijven moeten inspanningen leveren om personeel te vinden en voor de KMO-zone Bosduin is dat een probleem zegt Frank Van Bouwel. “Naast een goede werksfeer is de bereikbaarheid van primordiaal belang. Voor het eerste zorgen we zelf maar voor het tweede zijn we aangewezen op derden. Onze werknemers hebben nu geen openbaar vervoer en dat is ook een nadeel voor de bedrijven. Het schrikt potentiële werknemers af en maakt voor ons de keuze beperkt. Daarom vragen wij, zowel aan het gemeentebestuur van Kapellen als aan buurgemeente Kalmthout, om bij De Lijn aan te dringen op een nieuwe verbinding. Voor ons hoeft dat niet een hele dag te zijn. Bij het begin en einde van de werkdag is voldoende. Met het inleggen van een beperkte reisweg tussen het centrum van Kapellen en het centrum van Kalmthout kunnen de kosten beperkt worden”. De Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen wil alvast een poging ondernemen. “Ik denk dat er voldoende argumenten zijn om hierover besprekingen te starten”.

Buurtinformatie Netwerk

Om de veiligheid op de KMO-zone te verbeteren pleit zaakvoerder Frank Van Bouwel voor het opstarten van een BIN-Bosduin. “Onze bedrijvenzone is afgelegen met nauwelijks sociale controle. Slechts enkele bedrijven hebben een conciërge. Eerste contacten leverden niet veel op. We zitten hier immers met een bijzondere situatie. De KMO-zone strekt zich uit over twee gemeenten en twee verschillende politiezones. Blijkbaar is dat nog nooit voorgevallen.”. De Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen zal de vraag overmaken aan de betreffende politiekorpsen. Om het comfort, en de bereikbaarheid, van de ondernemingen te verbeteren heeft de gemeente Kapellen nieuwe signalisatie aangebracht. Op de aanpalende gewestweg Essensteenweg kwamen verwijzingen en er werd een welkomsttoren geplaatst aan het begin van de Industrielaan. Op de site staan ook verschillende totems met huisnummers en bedrijfsnamen. Er kwamen ook huisgevelplaatnummers met een kleuraccent per straat die ook terug te vinden zijn op de informatietorens. De bermen werden ingezaaid en er komen nog aanplantingen met lage struiken, bodembedekkers, hagen en straatbomen. Dat alles geeft de KMO zone een uniform, mooi en verzorgde aanblik. Op verschillende plaatsen langsheen de Industrielaan, en de Energielaan zijn parkeervakken in betonstraatstenen aangelegd. Dit alles heeft ongeveer 290.000 euro gekost en een deel hiervan werd gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren.