Oud bewoners Wilmarsdonk moeten verloren voorwerpen helpen terugvinden

Bert Van den Bossche van de kerkfabriek Sint Laurentius en samenstellers Gerrit Verhoeven en Guy Verdonck, van de “Vrienden van Wilmarsdonk”

Zaterdag 14 en zondag 15 , telkens van 11 tot 17 uur, loopt in de Sint-Laurentiuskerk, Schoonbroek 101, op de grens met Ekeren, de gratis tijdelijke tentoonstelling “Terug naar Wilmarsdonk”. De samenstellers hopen veel oud-inwoners, of nazaten, samen te brengen met als doel zoveel mogelijk verdwenen voorwerpen terug te vinden.

In 1963 werd begonnen met de afbraak van Wilmarsdonk en in 1966 werd de kerk zelf afgebroken. Enkel nog de toren blijft over als herinnering en staat te verkommeren tussen stapels containers. Ekeren is altijd nauw verbonden geweest met het verdwenen polderdorp. Vele onteigende inwoners kwamen immers in Ekeren of vlakbij wonen. De reden voor Gerrit Verhoeven om de tentoonstelling daar te laten doorgaan. “Blikvangers zijn drie zilveren en vergulde monstrans uit 1662, en het processievaandel. Bedoeling is om vooral vroegere bewoners, of hun afstammelingen, samen te brengen om te luisteren naar hun verhalen. Die kunnen ons eventueel op de goede sporen zetten om voorwerpen terug te vinden. Kort voor de afbraak van de kerk is er immers veel verdwenen. Daarnaast zijn ook verschillende voorwerpen tijdelijk in “bruikleen” gegeven aan particulieren. Zo hebben we onlangs het doopvont uit de kerk kunnen lokaliseren in de tuin van een privépersoon. Belangrijk stuk dat nog ontbreekt is de David die bovenop het orgel stond”.