Overleden Simonne Piron – Stabroek

Simonne Piron, weduwe van de heer Gaspar Geerts, overleed thuis te Stabroek op 26 februari 2018. Zij werd geboren te Schilde op 20 oktober 1925 en was lid van de Vrienden van Lourdes. De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 5 maart 2018 om 10.00 uur in de Sint-Catharinakerk, Kerkenpad 1 te Stabroek. Samenkomst met gelegenheid tot groetenen condoleren in de kerk vanaf 9u40. Aansluitend wordt Simonne te rusten gelegd in het familiegraf op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek, gelegen aan de Vossenveldlaan.
Rouwadres: Familie Geerts – Piron, p.a. Rustpunt Begrafenissen Smoutakker 1 te 2940 Stabroek. Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Lucien Broosus – Zandvliet

In het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem overleed op 27 februari Lucien Broosus, weduwnaar van Henriette Callaey. Hij werd geboren te Zandvliet op 1 juni 1933 en was koster van de Sint-Gertrudiskerk Zandvliet, lid van Ziekenzorg Zandvliet, lid van Okra Zandvliet en lid van de Ouderlingenbond ‘Jonger dan je denkt’ Zandvliet. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 10 maart om 11 uur in de parochiekerk van Sint Gertrudis te Zandvliet gevolgd door de crematie. Rouwadres: Familie Broosus – Callaey, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Irene Boiy – Berendrecht

In het Woonzorgcentrum Vesalius te Brasschaat overleed op 27 februari Irene Boiy, weduwe van René Janssens. Zij werd geboren te Berendrecht op 15 december 1928. De uitvaartdienst heeft plaats op woensdag 7 maart om 10 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de bijzetting in het urnenbos op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Familie Boiy,p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Rosa Geudens – Kapellen

Rosa Geudens, echtgenote van François Eulaerts, overleed in het Woonzorgcentrum Christine op 28 februari 2018. Zij werd geboren te Ekeren op 22 juli 1938 en was lid van A.O.T. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 8 maart 2018 om 10 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Fatima, Binnenweg 63 te Kapellen-Essenhout. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats te Kapellen-centrum (Ingang Oude Heidestraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.
Rouwadres: Familie Rosa Geudens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Scholenbeurs werd groot succes

De scholenbeurs ingericht in zaal Moorland te Stabroek, op woensdag 28 februari, kon op veel belangstelling rekenen. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen, kwamen vergezeld met hun ouders, een kijkje nemen naar het studieaanbod in onze regio. De overstap van basisschool naar secundair onderwijs is een grote stap voor het kind en de ouders. De keuze van de studierichting is  dan ook een belangrijke beslissing. Om proberen de juiste keuzes te maken organiseerden het gemeentebestuur en de onderwijsraad van Stabroek een scholenbeurs.

Twintig scholen uit onze regio, en iets daarbuiten, hadden een stand opgesteld waar de bezoekers terecht konden voor informatie over de werking, studierichtingen en -mogelijkheden. Jongeren kunnen nadien de scholen van hun voorkeur bezoeken tijdens de opendeurdagen.

 

Camera’s zorgen voor meer veiligheid in fietsenstallingen aan stations Essen en Wildert

 NMBS en de gemeente hebben vijf extra vaste camera’s geplaatst in de fietsenstallingen aan de stations van Essen en Wildert. De beelden van de camera’s komen toe in het Security Operations Center (SOC), de controlekamer van Securail, de veiligheidsdienst van NMBS. NMBS en de gemeente Essen willen dat reizigers die met de fiets naar het station komen, hun fiets veilig en comfortabel kunnen stallen. De gemeente betaalt de camera’s, een investering van ruim 30.000 euro en een jaarlijkse exploitatiekost van ongeveer 5.000 euro. NMBS zorgt voor de installatie en de monitoring.

Dynamische bewakingscamera
Naast de vaste camera’s heeft NMBS ook een dynamische bewakingscamera aan het station Essen geplaatst naar aanleiding van klachten van overlast. Deze duidelijke aanwezigheid van camerabewaking heeft een preventief effect. De dynamische bewakingscamera heeft een detectiebereik van 360° en wordt vanuit de controlekamer bediend.

Politie en Securail snel ter plaatse
Via de camera’s kunnen er virtuele patrouilles worden uitgevoerd. Als op de beelden iets verdachts te zien is, worden de veiligheidsagenten van Securail of de politie gewaarschuwd, die dan zo snel mogelijk ter plaatse gaan. Naast de camera’s is er ook een verhoogde aanwezigheid van Securail-agenten op het terrein. De politie kan de bewakingsbeelden in het kader van een onderzoek ook opvragen bij NMBS.

Preventiecampagne
De komende weken organiseert NMBS samen met de gemeente Essen een preventiecampagne tegen fietsdiefstallen. Er komen banners met daarop de boodschap ‘Hey fietsendief, je bent gezien’ en er worden folders uitgedeeld met preventietips.

Verdachte situaties kunnen ook steeds worden gemeld via het gratis noodnummer vanNMBS: 0800/30 230 dat 24u/24 en 7dagen/7 bereikbaar is. Reizigers kunnen er altijd terecht voor hulp of als ze iets verdachts opmerken. Zo draagt iedereen bij tot veiligere stations en treinen.

www.nmbs.be – www.essen.be

Overleden Marcel Van Riel – Kapellen

Marcel Van Riel, weduwnaar van mevrouw Charlotte ‘Lotje’ Den Houwer, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 28 februari 2018. Hij werd geboren te Ekeren op 26 september 1935 en was steunend lid van de Kon. Liberale Fanfare ‘De XXXIV,’ Kapellen.  De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 7 maart 2018 om 11 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Fatima, Binnenweg 63 te Kapellen, waarna hij te rusten wordt gelegd in de familiekelder op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Marcel Van Riel, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Simone Van Loon – Kapellen/Ekeren

Simone Van Loon, weduwe van Louis Suykerbuyk, overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 1 maart 2018. Zij werd geboren te Essen op 4 oktober 1927. De afscheidsdienst heeft plaats op vrijdag 9 maart 2018 om 10 uur in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkplein te Kapellen, waarna zij te rusten wordt gelegd bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Ekeren (Driehoekstraat). Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Simone Van Loon, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Koningrijden bij Oude Gans Berendrecht

Louis Cloots, koning 2017

Op zondag 4 maart organiseert de Oude Gans haar jaarlijks koningrijden op het Solft te Berendrecht. Om 9u30 komen de ruiters en leden samen aan Café de Molengeest om van daaruit de koning van 2017, Louis Cloots, uit te halen aan het lokaal van fanfare De Verbroedering in het Armenstraatje te Zandvliet. Vervolgens wordt nog in stoet langs gegaan bij Sporthal de Polder en worden pistolets en soep gegeten in hun lokaal De Koerel. Na de lunch, stopt de stoet nog in de kantine van voetbalclub Berendrecht Sport en in Café Berendrecht Sport bij Nicole. Start van het koningrijden zelf is voorzien rond 15u. Met Sven Pauwels en zijn 2 Bianca’s staan er 3 nieuwe gardes klaar voor de ordehandhaving tijdens de stoet. Nadat de nieuwe koning is gekroond, zal verder worden gevierd in lokaal De Koerel. Kroning van de nieuwe koning zal nog steeds door Jos Crynen worden gedaan, ere-voorzitter sinds zijn viering in november vorig jaar. Voorzitter Frédéric Crynen wil zijn kans nog gaan om de kop te bemachtigen en blijft voorlopig ruiter. Daarnaast verwelkomt de Oude Gans met Filip Van Gestel 1 nieuwe ruiter.