9de off road duathlon Lopersgroep Putte.

Zondag 4 maart vindt voor de 9de keer de off road duathlon plaats aan de camping de Watertoren in Berendrecht, ten noorden van Antwerpen. De inschrijvingen zijn reeds open van begin december. Op 26 februari lopen de voorinschrijvingen af. Nadien kan je voor zowel de korte afstand, de kids en de lange afstand die zondag nog ingeschreven worden.

De Bikeaholic Offroad Duathlon vindt plaats in een van de mooiste MTB-bossen grenzend aan de polders ten Noorden van Antwerpen. Omwille van een zeer goed doorlatende ondergrond zijn deze bossen steeds goed berijdbaar en lenen ze zich uitstekend om er een aantrekkelijk MTB-parcours uit te tekenen. Middelpunt van het gebeuren is Camping De Watertoren. Deze locatie is makkelijk te bereiken via de A12 Antwerpen Bergen op Zoom (afrit 12).

Deze duathlon is kenmerkend dat ze voor de volle 100% off road is. Een duathlon bestaat uit een loopgedeelte – een MTB fietsgedeelte en word terug afgesloten met een loop gedeelte. Je kan de korte en lange afstand ofwel solo meedoen, alsook in duo ( 1 loper en 1 fietser). We voorzien voor elke deelnemer een attentie, alsook zijn er verschillende podia voor de winnaars in verschillende categorieën, alsook voor duo–dames.

Programma :
11u00 Start korte afstand 2-11-2
12u45 start KIDS 0.6 – 3.5 – 0.6
14u00 start lange afstand 4-22-4

Meer info op www.lopersgroepputte.be/duathlon

Overleden Maria Meirsman – Ekeren

Maria Meirsman, weduwe van de heer Jos Pelemans, overleed in WZC Christine te Ekeren op 20 februari 2018. Zij werd geboren te Antwerpen op 2 december 1923. Er wordt afscheid van Maria genomen op dinsdag 27 februari 2018 om 11 uur in aula Aster van het crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk, samenkomst in het crematorium vanaf 10.45 uur. Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op de strooiweide aldaar.
Rouwadres: Familie Van Bauwel – Pelemans, Weegbreelaan 14 Bus 1, 2180 Ekeren – Online condoleren: www.begrafenissen.net

Overleden Greta Aerts – Zandvliet

Greta Aerts, echtgenote van Frank Corten, overleed in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen op 20 februari. Zij werd geboren te Antwerpen op 3 januari 1952. De burgerlijke plechtigheid heeft plaats op dinsdag 27 februari om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Zandvliet. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de aula vanaf 10.40 uur. Rouwadres: Familie Corten-Aerts, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Emma Van Wellen – Berendrecht

In het Woonzorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht overleed op 19 februari Emma Van Wellen. Zij was de weduwe van Félicien Dumont en werd geboren te Berendrecht op 28 juni 1933. De burgerlijke afscheidsplechtigheid heeft plaats op maandag 26 februari om 11 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Berendrecht. Samenkomst en gelegenheid tot  groeten in de aula vanaf 10.40 uur. Rouwadres: Familie Van Maldeghem- Dumont, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

Overleden Jos Janssens – Zandvliet

Op 19 februari overleed Jos Janssens, weduwnaar van Jeanneke Van Velthoven. Hij werd geboren op 7 november 1922. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 24 februari om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Gertrudis te Zandvliet, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur. Rouwadres: Zandvlietse Dorpsstraat 33 te 2040 Zandvliet.

Overleden Denise Grusenmeyer – Ekeren

Denise Grusenmeyer, weduwe van Luc Van Roosbroeck, overleed te Wilrijk op 19 februari 2018. Zij werd geboren te Zandvliet 18 juni 1955. Er wordt afscheid van Denise genomen op zaterdag 24 februari 2018 om 11.30 uur, in ‘De Houtschuur’, Schepersveld 3 te Ekeren-Mariaburg. Samenkomst in ‘De Houtschuur’ vanaf 11.10 uur. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.
Condoleren kan via www.christophebruyneel.be

Overleden Gijsbertus Daniël van Uden – Kapellen

Gijsbertus Daniël van Uden, echtgenoot van Marianne Fiévez, overleed te Brasschaat op 18 februari 2018. Hij werd geboren te Utrecht op 2 mei 1917. De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 23 februari 2018 om 11 uur, in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Binnenweg te Kapellen. Aansluitend volgt de crematie. De asbestemming vindt plaats in intieme familiekring. Condoleren kan via www.christophebruyneel.be

De Ware Gans Lillo rijdt op 25 februari

Koning 2017 Michael Van Meir

Na lang overleg is er uiteindelijk besliste de gansrijdersmaatschappij De Ware Gans Lillo  om het ganzenrijden na zovelen jaren samen te rijden met Hoevenen op een vrij weekend en alleen te rijden om zo misschien meer volk richting Lillo te lokken.

Op zaterdag 25 februari ’18 begint de dag met om 12u30 een receptie van uittredende koning Michael Van Meir voor leden en uitgenodigden tot 13u30. Omstreeks 14u vertrekt de stoet onder leiding van fanfare en 24 ruiters gevolgd door het voetvolk van de Scheldelaan richting jachtclub waar koning Michael Van Meir voor de laatste keer als koning 2017 in de lucht wordt gestoken en nog eentje te drinken om vervolgens om 14u45 richting kazerne plein af te zakken waar na de zegening van paard en ruiter door pastoor en de teruggaven van mantel en kroon aan Frans Keuppens de strijd kan los barsten voor koning 2018 te worden.

Voor de supporters langs de kant wordt er extra drank- en eetgelegenheden voorzien “niemand ga te kort komen”. Als de koning 2018 gekend is wordt hij gevierd in de tent naast het kruitmagazijn waar iedereen welkom is om samen met hem te vieren.
Nog goed om te weten Lillo is normaal bereikbaar via de tunnel.
(DWG)

Grenspalen schouwen blijft in

 

Een grenspaal met uitzicht op Stabroek, Kapellen en Putte

 

De ondertekening van het proces verbaal

Grenspalen en grensstenen moeten geregeld geschouwd worden. Dat gebeurt door de leden van de grens commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de provincies Antwerpen  cVlaanderen, België) en Noord-Brabant (Nederland) en vertegenwoordigers van het Belgische en Nederlandse Kadaster. De gemeentebesturen van Woensdrecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, en de districtsraad Berendrecht Zandvliet waren, meestal met hun burgemeester, present op de grenspalenschouw op dinsdag 20 februari.

Bij de conventie van Maastricht van 8 augustus 1843 is de rijksgrens tussen Nederland en België afgebakend. Hierbij werd de grens kadastraal vastgelegd en zijn ter herkenning in het landschap grenspalen geplaatst. Voor de instandhouding en het onderhoud van de grenspalen werden grenscommissies ingesteld. In het reglement van 28 juni 1847 voor het onderhoud en instandhouding der grenspalen, geplaatst op de grens tussen België en Nederland, staat dat de grensgemeenten elk jaar de grenspalen moeten controleren om na te gaan of zij nog in goede staat zijn. De afgelopen maanden zijn van gemeentewege de 24 grenspalen en ca. 40 grensstenen geschouwd. Daar werd verslag van gemaakt. De afgevaardigden kwamen bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis van Woensdrecht aan de Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Het ging om schepen Luc Janssens (Kapellen), de burgemeesters Rik Frans (Stabroek), Steven Adriaensen (Woensdrecht), Gaston van Tichelt (Essen), Lucas Jacobs (Kalmthout), districtsburgemeester Carl Geeraerts (Berendrecht-Zandvliet-Lillo) en wethouder Martin Groffen (Woensdrecht).
Rond ca. 16.30 uur werden er een drietal grenspaal locaties bezocht. Die locaties bevonden zich in Kalmthout, Essen en op een punt waar je zowel Stabroek, Kapellen als Putte  samenkomen. Er staat evenwel ook een merkwaardig exemplaar in het Groot Buitenschor op de grens van Zandvliet en Reimerswaal (Zeeland). Hij duidt aan dat Antwerpen aan Zeeland grenst. Een makkelijk op te sporen paal is deze in de buurt van De Leeuw van Vlaanderen, richting Ossendrecht. Hij staat als het ware in het midden van de weg, zo lijkt het wanneer je hem nadert.
De aanwezigen ondertekenden gezamenlijke het proces verbaal in het gemeentehuis van Woensdrecht dat op het grondgebied van Hoogerheide ligt. (sdl)

 

foto’s: gemeente Woensdrecht