Overleden Hélène Neirynck – Kapellen

Hélène Neirynck, weduwe van de heer Georges Decoster, overleed te Kapellen op 11 februari 2018.  Zij werd geboren te Gent op 24 juli 1939. Het afscheid zal te Kapellen, in intieme familiekring plaatsvinden. Condoleren kan via www.christophebruyneel.be