Overleden Jos Willems – Kapellen/Hoevenen

Jos Willems, geboren te Deurne op 7 september 1922, overleed in het WZC Plantijn te Kapellen op 9 februari 2018. De afscheidsdienst heeft plaats op donderdag 15 februari 2018 om 10.00 uur in de O.L.Vrouw van Fatimakerk Essenhout, gelegen aan de Binnenweg 63 te Kapellen. Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 9.40 uur. Aansluitend wordt Jos begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Kapellen Centrum, gelegen aan de Heidestraat.
Rouwadres: Familie Jos Willems, p.a. Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen-Ekeren