Fort Sint Filips is toxische tijdbom

Het Havenbedrijf wil begin 2019 het gigantisch vervuilde Fort  Sint Filips onder handen nemen. Dat ligt op de Rechteroever van de Schelde ten noorden van Antwerpen, op het grondgebied van het vroegere Oorderen. “Meest waarschijnlijk is dat het ‘gif-fort’ tot 35 meter diep zal worden ingekapseld. Een voorstel daartoe wordt binnenkort ingediend bij OVAM die het laatste woord heeft.”
Hier zou volgens een studie van Lucas De Clercq uit Melsele in de periode 1959 – 1971 minstens 48 miljoen liter industrieel afval (waaronder grote hoeveelheden afgedraaide olie en benzeen) zijn gestort of verbrand. Aanvankelijk heeft men getracht het afgrijselijk vervuilde fort met een dikke laag zand te bedekken (sommigen zeggen “verbergen”) maar dat haalde niets uit.
Er wordt nu aan gedacht een soort van sarcofaag rond en boven het fort aan te leggen. Die zou aan de onderkant reiken tot op de Boomse kleilaag die op 35 m diepte ligt. Hoeveel het zaakje gaat kosten is nog niet geweten. Het Havenbedrijf heeft vroeger al eens een reserve van 22 miljoen aangelegd, maar dat bedrag zou al lang niet meer volstaan. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat er kans bestaat voor een bodemverontreiniging in de ruime omgeving en zelfs tot onder de Schelde. Die verontreiniging kan ook in het water van de stroom terecht komen. Sommigen spreken dan ook van een “Toxische tijdbom”. (SDL)

foto’s Swa Lenaerts

Gearchiveerd onder HavenHomepageNieuws uit de regio


Reacties (0)

Geen Reacties mogelijk.