Protest tegen plannen Hoekakker komt op gang


Naar aanleiding van het lopende openbaar onderzoek voor het project Hoekakker in Ekeren-Donk heeft het buurtcomité buurtbewoners opgeroepen om bezwaarschriften in te dienen. Kandidaten kunnen gebruik maken van gefundeerde modelbrieven opgemaakt door juristen. Op de voorlichtingsavond waren zo’n 130 buurtbewoners aanwezig.
Het een Masterplan “Hoekakker” gaat over het laatste stuk landbouwgebied van 18 ha, dat recent tot woonuitbreidingsgebied werd herbestemd. Er komen tot 450 nieuwe wooneenheden met een hoogte tot 4 bouwlagen. Alle bebouwing wordt ingesloten door een buurtpark met waterbuffering. Nu het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) loopt gaat het buurtcomité Hoekakker over tot actie met het indienen van bezwaarschriften. “Wij willen geen stad in ons dorp en verzetten ons tegen het verdwijnen van het landelijk karakter. In deze landelijke groene, en residentiële, uithoek van de stad Antwerpen. Ekeren Donk telt amper 9.000 inwoners, met vooral eengezinswoningen en villa’s. Er zal met één beweging een nieuwe stad uit het groen verrijzen” zegt Andre Didden van het buurtcomité.

Tot 22 december kunnen de Donkenaren bij de Commissie voor Ruimtelijke Ordening een bezwaarschrift indienen. Het buurtcomité en de juristen stelden een voorbeeld van bezwaar samen en raden de Donkenaren ook aan het nodige fotomateriaal inzake wateroverlast bij te voegen. De hoekakker behoort immers tot een signaalgebied voor wateroverlast en is gedeeltelijk overstroombaar; om hier bebouwing mogelijk te maken moet men zelfs 1/3e van het gebied opofferen en afgraven als waterbuffering. Alle info, en bezwaarschriften, zijn te vinden op www.hoekakker.be

Gearchiveerd onder EkerenGemeentenieuwsHomepage


Reacties (0)

Geen Reacties mogelijk.