Oud-strijders krijgen pakkende hulde

Na een bezoek aan alle Kapelse begraafplaatsen, en bloemenhulde aan het monument “De treurende moeder”, heeft het Kapelse gemeentebestuur op 11 november haar oud-strijders ontvangen op het gemeentehuis. In zijn toespraak wees burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) op het belang van herdenkingen. “Ons beeld van de treurende moeder, en de loopgraven in het Mastenbos, geven een onwezenlijk beeld van de oorlogsgruwel. Jammer genoeg zijn er vandaag nog kiemen die kunnen uitgroeien tot een conflict. Aan sommige wereldleiders doe ik een oproep om geen Stratego te spelen met kernwapens. Ik pleit niet voor open grenzen maar vraag om stil te staan bij de lessen die we geleerd hebben. Het opvangcentrum, op ons grondgebied, bewijst dat samenleven kan”. In Kapellen zijn er nog een handvol oud-strijders die telkens op post zijn om de vrede, en de gesneuvelden, te herdenken.

 

Gearchiveerd onder GemeentenieuwsHomepageKapellen


Reacties (0)

Geen Reacties mogelijk.