Burgemeester Geeraerts doet oproep voor “vredig Europa”

In  Zandvliet en Berendrecht werd zaterdagmorgen hulde gebracht aan het oorlogsmonument op het kerkhof en aan de graven van de gesneuvelden ter gelegenheid van Elf November. In aanwezigheid van de schepenen Bartholomeeussen en Nathalie Aertssen hield burgemeester Carl Geeraerts zijn speech. Daarin riep hij op om lessen te trekken uit het verleden en om te ijveren voor een vredig Europa. “Met respect voor tradities en culturen van verschillende volkeren en daar hoort Vlaanderen bij”, zei hij. Geeraerts hield ook een pleidooi voor de Catalanen en hij veroordeelde het feit dat ministers en leiders van dat volk opgesloten zitten in Spaanse gevangenissen.
Opvallende aanwezige op de plechtigheid in Berendrecht was graaf Daniel Le Grelle (95) zelf oorlogsvrijwilliger van de Tweede Wereldoorlog, die in gezelschap was van enkele overschietende vrijwilligers en weggevoerden. In Zandvliet speelden Harmonie Vooruit en Kon. Fanfare De Verbroedering samen de Vlaamse Leeuw en het Belgisch Volkslied. In Berendrecht beperkte “Willen is Kunnen” zich tot de Brabançonne.  Hier voerde één van de jonge muzikanten wel de opgemerkte Last Post uit.  (SDL)

Gearchiveerd onder BerendrechtGemeentenieuwsHomepageZandvliet


Reacties (0)

Geen Reacties mogelijk.