Workshop ‘Levensreddend handelen en AED’ te Kalmthout

In principe rust op iedere mens de plicht om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Een belangrijk deel van de eerste hulp is weten wat je moet doen opdat levens kunnen gered worden. Daarom leer je tijdens de workshop wat je moet doen, maar ook wat je vooral moet laten. De technieken van levensreddend handelen worden opgefrist en er wordt uitgelegd hoe je een Automatische Externe Defibrillator (AED) moet gebruiken. Zo krijg je meer inzicht en ben je in staat om handelend te kunnen optreden in levensbedreigende situaties.
De cursus wordt gegeven door een verpleegkundige die naast haar job veel ervaring heeft met de eerste hulp die geboden wordt in de ziekenwagen.
Dinsdag 24 oktober 2017 om 9.30u of om 14u – gratis
Inschrijven Noodzakelijk ten laatste dinsdag 17 oktober 2017  via dienstencentrum De Groten Uitleg +32 (0)3 641 63 54 • dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

Gearchiveerd onder GemeentenieuwsKalmthout


Reacties (0)

Geen Reacties mogelijk.