Rob van de Velde op de bres voor Polders erfgoed

Rob Van de Velde,  Antwerps schepen van Planologie

Rob van de Velde, Antwerps schepen van Planologie en zijn medewerkers zijn op woensdag 5 juli, in het Vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet de toekomst van het Polders erfgoed uit de doeken komen doen.

In de nochtans ruime ontvangstruimte was er plaats te kort.  Er werd aan herinnerd dat twee jaar geleden de structuurschets werd opgesteld. Bedoeling was het karakter van  de dorpen te bewaren. Wat schiet daar  van over?  Intussen werd een brochure opgesteld  waarin in grote trekken de studie wordt weergegeven van bijna alle woningen, openbare instellingen en overschietende boerderijen die als “erfgoed” zijn opgenomen in een inventaris.
 Zo’n 160 relicten werden als dusdanig opgenomen. Vijf verschillende types zijn weerhouden: de hoeve, het woonstalhuis, het polderhuis, het burgerhuis en de modernistische woning. De aanwezigen waren hoofdzakelijk benieuwd naar de mogelijkheden die hen resten wanneer zij zo’n erfgoedstuk willen renoveren, slopen of een andere bestemming geven. Zij kunnen zich wenden naar de verantwoordelijke Frans Lauwers (0496 10 85 69).
 Voor de mogelijkheden tot verkavelen van overschietende gronden werd verwezen naar Stedenbouw maar daar was niemand van aanwezig. De schepen zelf toonde zijn wil om inspanningen te leveren voor het behoud van het Polders erfgoed. De vraag werd gesteld: wat staat daar tegenover?  Wordt daar enige financiële hulp voor geboden?  Er bleven nog flink wat vragen onbeantwoord. (sdl)

 

Gearchiveerd onder BerendrechtGemeentenieuwsHomepageLilloZandvliet


Reacties (2)

Reageer

  1. Pharaïlda Kwick schreef:

    Schitterend nieuws te vernemen dat mijn ouderlijke woning in de Dorpsstraat te Berendrecht eveneens tot het Polders erfgoed behoort ! Vijf verschillende types van woningen werden geïnventariseerd: het woonstalhuis, het polderhuis, het burgerhuis en de modernistische woning. 160 woningen werden opgenomen in de brochure. — trots.

  2. Van Aerde Jos schreef:

    Prachtig, als onze dorpen kunnen behouden blijven zoals onze ouders en grootouders ze afgegeven hebben. Althans beter dan het voorstel te Lillo Fort, waar men alles terug wil schroeven tot voor de Belgische onafhankelijkheid.