Alida De Bie nieuwe voorzitter Adviesraad Chemie

Alida De Bie bij de viering van graaf Le Grelle die zij opvolgt als voorzitter van de Adviesraad

Alida De Bie bij de viering van graaf Le Grelle die zij opvolgt als voorzitter van de Adviesraad

Op de jongste bijeenkomst van de Adviesgroep Chemie bij Monsanto in Lillo, is dinsdag ex-burgemeester Alida De Bie van Stabroek aangeduid als voorzitter. Zij volgt de 90-jarige Berendrechtse graaf Daniel Le Grelle op die in januari eervol ontslag nam en feestelijk werd gehuldigd in het Reigershof. Hij leidde de adviesraad 20 jaar.
Walter Dechateau, plantmanager van Monsanto herinnerde er aan dat de raad in 1992 werd opgericht door zijn bedrijf. Spoedig sloten Degussa (nu Evonik) en Solvay zich aan. De raad werd een klankbord en een informatiebron voor de buurdorpen en de bedrijven. Allerlei voorstellen, bezorgdheden en soms ook klachten kwamen hier tot uiting. ‘De bedrijven leerden de omwonenden kennen en de leden, afkomstig uit Berendrecht, Zandvliet, Lillo en Stabroek werden vertrouwd met de mensen uit de chemie. Dat leverde tal van resultaten op, vooral op het gebied van milieu en inzicht in de productie. Op een volgende vergadering zullen experts een uiteenzetting geven over de treinramp in Wetteren, hoewel geen van de bedrijven in de haven erbij betrokken is als producent of leverancier van het vervoerde product.
In het volgende magazine geven we de nieuwe samenstelling van de adviesraad. (sdl)